[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-hdqt-le-dinh-vinh-dieu-hanh-dai-hoi-426201332333am.jpg[-]Phó chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh điều hành đại hội.[|-|]/Images/Gallery/bau-cu-thong-qua-cac-noi-dung-cua-dai-hoi-426201332547am.jpg[-]Bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội.[|-|]/Images/Gallery/tu-trai-sang-ong-le-ba-phuong-thanh-vien-ban-kiem-soat-ong-nguyen-tien-dung-truong-ban-kiem-soat-ba-pham-hai-ninh-thanh-vien-ban-kiem-soat-426201332823am.jpg[-]Từ trái sang: Ông Lê Bá Phương, Thành viên Ban kiểm soát; ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Kiểm soát; bà Phạm Hải Ninh, Thành viên Ban kiểm soát.[|-|]/Images/Gallery/ban-lanh-dao-flc-dieu-hanh-dai-hoi-426201332922am.jpg[-]Ban lãnh đạo FLC điều hành Đại hội[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-426201332950am.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông 2013[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-2-426201333049am.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông 2013 (2)[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-3-426201333122am.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông 2013 (3)[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-4-426201333148am.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông 2013 (4)[|-|]/Images/Gallery/tong-giam-doc-flc-group-doan-van-phuong-trinh-bay-to-trinh-bao-cao-cua-ban-tong-giam-doc-426201333325am.jpg[-]Tổng giám đốc FLC Group Doãn Văn Phương trình bày tờ trình báo cáo của Ban tổng giám đốc.[|-|]/Images/Gallery/chu-tich-flc-trinh-van-quyet-trinh-bay-bao-cao-cua-hoi-dong-quan-tri-426201333423am.jpg[-]Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-5-426201333448am.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông 2013 (5)[|-|]/Images/Gallery/quang-canh-dai-hoi-dong-co-dong-2013-6-426201333511am.jpg[-]Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông 2013 (6)[|-|]/Images/Gallery/pho-chu-tich-hdqt-le-dinh-vinh-tra-loi-phong-van-cua-ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-426201333607am.jpg[-]Phó chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh trả lời phỏng vấn của Bản tin Tài chính - Kinh doanh.[|-|]/Images/Gallery/cac-thanh-vien-hdqt-moi-duoc-dai-hoi-bau-bo-sung-chup-anh-luu-niem-voi-ban-lanh-dao-426201333827am.jpg[-]Các thành viên HĐQT mới được Đại hội bầu bổ sung chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo.[|-|]/Images/Gallery/dai-hoi-dong-co-dong-2013-426201334916am.jpg[-]Đại hội đồng cổ đông 2013