[|-|]/Images/Gallery/don-nhan-giai-thuong-doanh-nghiep-hoi-nhap-va-phat-trien-426201330019am.jpg[-]Đón nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển”[|-|]/Images/Gallery/tong-giam-doc-flc-group-doan-van-phuong-don-nhan-giai-thuong-tu-ban-to-chuc-426201330208am.jpg[-]Tổng giám đốc FLC Group Doãn Văn Phương đón nhận giải thưởng từ ban tổ chức.[|-|]/Images/Gallery/tong-giam-doc-doan-van-phuong-don-nhan-giai-thuong-tu-ban-to-chuc-426201330313am.jpg[-]Tổng giám đốc Doãn Văn Phương đón nhận giải thưởng từ ban tổ chức.[|-|]/Images/Gallery/voi-nhung-thanh-tich-ve-ket-qua-kinh-doanh-nhung-dong-gop-cho-xa-hoi-va-cong-dong-hoi-dong-binh-chon-danh-gia-flc-group-la-doanh-nghiep-xung-dang-duoc-binh-chon-va-ton-vinh-426201330357am.jpg[-]Với những thành tích về kết quả kinh doanh, những đóng góp cho xã hội và cộng đồng, Hội đồng bình chọn đánh giá FLC Group là doanh nghiệp xứng đáng được bình chọn và tôn vinh.[|-|]/Images/Gallery/tu-trai-sang-tong-giam-doc-flc-doan-van-phuong-va-pho-tong-giam-doc-tran-the-anh-luu-niem-truoc-banner-gioi-thieu-cac-doanh-nghiep-dat-giai-426201330532am.jpg[-]Từ trái sang: Tổng giám đốc FLC Doãn Văn Phương và Phó tổng giám đốc Trần Thế Anh lưu niệm trước banner giới thiệu các doanh nghiệp đạt giải.