[|-|]/Images/Gallery/anh-1-421201335450pm.jpg[-]Đoàn Chủ tịch VPBA.[|-|]/Images/Gallery/anh-2-421201335415pm.jpg[-]Ban chấp hành TW Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.[|-|]/Images/Gallery/anh-3-421201335622pm.jpg[-]Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn (thứ 3 từ trái sang) cùng các doanh nhân tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch TW Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, ThS. LS Trịnh Văn Quyết.[|-|]/Images/Gallery/anh-4-421201335610pm.jpg[-]Toàn cảnh Đại hội thành lập TW Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam[|-|]/Images/Gallery/anh-5-421201335712pm.jpg[-]Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông và PGS. TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch VPBA.[|-|]/Images/Gallery/anh-6-421201335703pm.jpg[-]Ông Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch VPBA.[|-|]/Images/Gallery/anh-7-421201335655pm.jpg[-]Ông Phạm Văn Thọ, nguyên Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, nguyên Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và PGS. TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch VPBA.[|-|]/Images/Gallery/anh-8-421201335730pm.jpg[-]Ông Võ Hồng Phúc, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch VPBA.[|-|]/Images/Gallery/anh-9-421201335721pm.jpg[-]Ông Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Văn Quyết, Phó chủ tịch TW Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.